Vis oss innsiden

Vi ønsker at alle skal ha rett og mulighet til innsikt i hva som skjer på norske slakterier.

Skriv under på kampanjen

Gassbedøvelse med CO2 er en kontroversiell bedøvelsesmetode som blir brukt blant annet på griser. I Norge blir over 90% av griser bedøvet med CO2 på slakteriet. Vi ønsker at forbrukere skal få mulighet til å se hvordan CO2-bedøvelse av gris foregår.

Vårt krav er at forbrukere skal ha tilgang til et uredigert bilde av hvordan slakteprosessen for gris foregår, inkludert gassbedøvelsen.

941 har signert oppropet!

92% av gris bedøves med CO2-gass

Har du sett videoopptak av norske gassfeller? I kontakt med Animalia har det kommet frem at det finnes videomateriale av metodikken som brukes i Norge, men dette er ikke tilgjengelig til forbrukeren da Animalia “ønsker å styre kommunikasjonen rundt dette”.

Animalia planla å gjennomføre forsøk for å se hvor effektive norske gassfeller er i 2019, men prosjektet har blitt utsatt flere ganger siden da.

Ofte stilte spørsmål

Hva er CO2-bedøvning?

CO2-bedøvning er en form for gassbedøvning som gir generell anestesi med tap av bevissthet. Siden CO2 er tyngre enn luft senker man grisene gruppevis ned i en høy konsentrasjon gass der de mister bevisstheten før de blir hentet opp igjen og dør av hjertestans eller blodtap etter stikking.

Hvorfor er dere imot CO2-bedøvning av gris?

Det er flere grunner til at CO2-bedøvning ikke er idéell. En bedre bødvningsmetode vil innebære momentant bevissthetstap og ikke gi dyrene unødige påkjenninger. Gassfellene er knyttet til stress, ubehag og smerte i øyne og respirasjonsorganer.

Hva er fordelene med gassbedøvning?

Ifølge Animalia er styrken ved gruppevis gassbedøving at den gir lite rom for menneskelige feil, høy sikkerhet for at bedøvelsen varer frem til døden inntreffer og at det er enkelt å oppdage om dyr ikke er skikkelig bedøvet. Dette er forøvrig fordelen ved gassbedøvning generelt, ikke bare med CO2-gass.

Hva er ulempene med gassbedøvning?

Ulempene med gassbedøvning er at bevissthetstapet er ikke momentant, det påfører grisene smerte i form av smerte i øyne og respirasjonsorganer og at det er en større risiko for angst og kramper før bevissthetstap. Flere fagmiljøer i Norge har problematisert CO2-bedøvelse på grunn av dyrevelferdsmessige problemstillinger som metoden medfører. Veterinærinstituttet, European Food Safety Authority, Mattilsynet, Sveriges Landbruksuniversitet og flere har alle uttalt seg negativt om metoden.

Hvor utbredt er CO2-bedøvelse av gris?

I Norge bedøves nå 92% av grisene med CO2 i en konsentrasjon på rundt 90%.

Hva med halal- og kosherslakt?

Selv om islam og jødedommen har krav om at slakting skal skje når dyret er bevisst gjelder de samme reglene for religiøst slakt som for all annen slakt. Dyret bedøves, og blodet tappes mens vedkommende er bedøvet.

Hva er alternativene til CO2-bedøvelse?

Mange mener at det bør forskes mer på andre gassblandinger som ikke påfører grisene samme ubehag som CO2. Sverige går foran med et godt eksempel og forsker på alternative bedøvningsmetoder. I Norge har Animalia i steden valgt å fokusere på å forske videre på CO2-gass. Ved å gjøre dette flytter Animalia fokuset vekk fra dyrevelferdsproblemene og dokumentasjonen som allerede finnes fra European Food Safety Authority, og Sveriges Landbruksuniversitet.

Hvem er Direct Action Everywhere (DxE)?

DxE er et nettverk for aktivister som arbeider sammen for å gi dyr grunnleggende rettigheter som retten til liv, sikkerhet, frihet, samt rett til helse og velferd. DxE har lokallag over hele verden som skaper endring på forskjellige måter ut ifra hva som er passende med tanke på lokalsamfunnet, historiske konteksten og kulturen, men alle lokallagene forholder seg til en felles visjon og fem felles verdier.

Kontakt oss

Du kan komme i kontakt med oss ved å sende oss en e-post på [email protected] så kommer vi tilbake til deg så fort vi kan.